Wirtualny Kampus

W ramach projektu powstał wirtualny kampus (WK), którego celem jest poszerzenie spektrum kształcenia na kierunku Informatyka.

Cały WK został w sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WK składa się z trzech systemów:

  • platformy e-learningowej,
  • systemu wymiany wiedzy z pomiędzy wykładowcą a studentem
  • systemu gromadzenia wiedzy zdobytej we współpracy z przemysłem.


1. Platforma e-learningowa dostępna jest pod adresem internetowym: http://moodle.cs.pollub.pl/.
Studenci mogą logować się do systemu wprowadzając jako nazwę użytkownika numer albumu oraz jako hasło - PESEL.
W razie problemów prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: m.borys@pollub.pl.


2. System wymiany informacji pomiędzy wykładowcą a studentem
umieszczony jest pod adresem https://spark.cs.pollub.pl.
Studenci mogą się logować do systemu korzystając z informacji oraz formularza umieszczonego na stronie https://spark.cs.pollub.pl/registration.spark


3. System gromadzenia wiedzy zdobytej we współpracy z przemysłem
stworzony jest również dla potrzeb projektu Absolwent na miarę czasu.

Zadaniem portalu jest wspomaganie współpracy pracodawców ze studentami oraz pracownikami dydaktycznymi uczelni.

W szczególności będzie to dokumentowanie wniosków ze spotkań panelowych z przedsiębiorcami oraz ułatwi nadzór nad przeprowadzanymi stażami oraz praktykami.
Portal ułatwi także weryfikację potrzeb pracodawców z umiejętnościami i zainteresowaniami studentów.

Stworzone repozytorium wiedzy jest miejscem współpracy studentów i pracodawców, której efektem jest wspólnie wypracowana i gromadzona wiedza oparta na doświadczeniach.


Portal umieszczony jest obecnie pod adresem: http://pww.cs.pollub.pl/pww

Po szkoleniach czysta wersja zostanie przeniesiona już w docelowe miejsce: http://pww.cs.pollub.pl

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00