Szkolenia

Szkolenia aktualne

  1. Szkolenie z systemu gromadzenia wiedzy zdobytej we współpracy z przemysłem.

    Pobierz agendę szkolenia.

  2. Szkolenie z systemu wymiany informacji pomiędzy wykładowcą a studentem

    Pobierz agendę szkolenia.

Szkolenia archiwalne

  1. Szkolenie w zakresie obsługi i funkcjonalności platformy e-learningu dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

    Pobierz agendę szkolenia.

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00