Rekrutacja

1. Rekrutacja na studia II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka.


Zgodnie z regulaminem rekrutacji na studia II stopnia prowadzone przez nasz wydział mogą być przyjmowani kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na takim samym kierunku studiów lub pokrewnym.


W dniu 20.12.2010 uruchomiony został system Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów, w celu umożliwienia rekrutacji kandydatów na studia II stopnia, które rozpoczną się od semestru letniego.


Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka znajdują się na stronie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki po adresem:

http://rekrutacja.weii.pollub.pl/


2. Rekrutacja do projektu „Absolwent na miarę czasu”.


Uwaga !!!
Aby wziąć udział w projekcie „Absolwent na miarę czasu” nie wystarczy tylko rekrutacja na studia II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka.

Trzeba również spełnić wymogi rekrutacji do projektu, czyli wypełnić formularze: deklaracji uczestnictwa w projekcie, kwestionariusz uczestnika projektu oraz oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępne poniżej.

Wypełnione formularze proszę podpisać i dostarczyć do biura projektu: Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Nadbystrzycka 36B (Pentagon) pok. nr 118.

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00