Praktyki i staże

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji na praktyki oraz staże dla studentów studiów ii stopnia na kierunku informatyka organizowanych w ramach projektu „absolwent na miarę czasu”.


Rekrutacja wstępna będzie trwała od 16 maja 2011r. do 27 maja 2011r. W trakcie tego okresu Studenci zainteresowani uczestnictwem w projekcie „Absolwent na miarę czasu” proszeni są o złożenie w Biurze Projektu (Lublin ul. Nadbystrzycka 36b, pokój 116) własnoręcznie podpisanego Wniosku Aplikacyjnego oraz oryginału zaświadczenia o średniej ze studiów I stopnia (lub innych na podstawie których student nabył prawo do przystąpienia do rekrutacji na studia II stopnia) wystawionego przez Dziekanat Wydziału Uczelni, na której ukończyli te studia. Rozpatrywane będą jedynie wnioski kandydatów, którzy złożą w wymaganym terminie komplet dokumentów.


Proszę nie drukować wszystkich załączników, jedynie Wniosek Aplikacyjny. Wydruk musi być wykonany w kolorze.Lista studentów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji na staże i praktyki w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”.


Lista tematów zgłoszona przez firmy w projekcie „Absolwent na miarę czasu”
(login: student)

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00