Niedziela, 14 listopada 2010

Panel dyskusyjny nr 2

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na: panel dyskusyjny pt. "Kształtowanie sylwetki absolwenta na kierunku Informatyka według potrzeb rynku pracy" realizowanego w ramach projektu "Absolwent na miarę czasu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem Projektu "Absolwent na miarę czasu" jest przygotowanie, otwarcie i realizacja nowych specjalności na II stopniu kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz dostosowanie programów nauczania w dziedzinie IT do potrzeb rynku pracy.

Dostosowywanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych realizowane będzie m.in. poprzez zaangażowanie pracodawców w kształtowanie sylwetki absolwenta kierunku Informatyka i udział w niniejszym spotkaniu panelowym.

Spotkanie panelowe odbędzie się na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 2 grudnia 2010 r. w godz. 9-14. Moderatorem panelu będzie dr inż. Wojciech Surtel, Prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele pracodawców - głównie z firm z branży IT z regionu Lubelszczyzny.

Program obejmuje przedstawienie projektu, programów nauczania a także prezentacje firm przez ich przedstawicieli (w jakim obszarze działają, jakim potencjałem dysponują). Panel zakończy się dyskusja dotycząca dostosowania programu nauczania na kierunku Informatyka do wymagań stawianych przez pracodawców.

Załączniki:

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00