Poniedziałek, 24 września 2012

Zapisy na prace dyplomowe powiązane z przemysłem

W dniach 1-5 października w sekretariacie Instytutu Informatyki będą dostępne listy tematów powiązanych z przemysłem. Wszyscy studenci drugiego semestru studiów magisterskich kierunku informatyka mogą zapisywać się na wybrane tematy.

 

Zasady wyboru tematów:

  • Każdy student może zapisać się maksymalnie na 3 tematy.
  • Na każdy temat może być zapisanych maksymalnie trzech studentów (w przypadku większej liczby zapisanych o wyborze zadecyduje średnia ocen)
  • Studenci zakwalifikowani zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami zostaną skierowani na rekrutację w firmach (realizacja pracy dyplomowej powiązana jest z odbyciem bezpłatnego stażu w firmie, podczas którego realizowana jest praktyczna część pracy dyplomowej)
  • Studenci zakwalifikowani w firmach mogą zgłosić się do promotorów w celu zapisania się na temat pracy dyplomowej.
  • Każdy student zapisując się na temat u promotora, zobowiązany jest jednocześnie zgłosić rezygnację z pozostałych wybranych przez siebie tematów.

Zgłoszenia proszę kierować do Pani dr inż. Marii Skublewskiej Paszkowskiej.

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00