Piątek, 15 czerwca 2012

Konferencja: Kompetentny Absolwent Informatyki 2012

W dniach 11-12 czerwca 2012 roku pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki mieli przyjemność spotkać się z przedstawicielami wielu lubelskich firm działających w branży informatycznej na drugiej konferencji „Kompetentny Absolwent Informatyki”. Konferencja zamykała cykl spotkań organizowanych w ramach prowadzonego na Wydziale projektu „Absolwent na miarę czasu”. Celem tego projektu jest zorganizowanie studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka. Jako, że realizacja projektu zbliża się do końca, konferencję rozpoczęto przedstawieniem stanu realizacji projektu. Po ogólnym przedstawieniu całokształtu działań przyszła pora na podsumowanie staży oraz dyskusję nad realizacją prac dyplomowych.

 

Po raz pierwszy były to prace dyplomowe przygotowywane we współpracy z przemysłem. Tematy prac dyplomowych zostały zaproponowane przez firmy. Student, który przystąpił do realizacji takiego tematu był kierowany na czteromiesięczny staż, podczas którego pod okiem opiekuna – doświadczonego specjalisty z przemysłu – realizował część praktyczną pracy dyplomowej. Nad poprawnością merytoryczną pracy tradycyjnie czuwał promotor. Współpraca ta przyniosła korzyści wszystkim biorącym w niej udział. Zyskali na niej zarówno studenci, którzy mieli okazję realizować pracę dyplomową pod opieką pracowników przemysłu, jak również firmy, które zyskały możliwość zyskania kandydatów do pracy zaznajomionych ze specyfiką zawodu oraz wykonywanymi zadaniami. O sukcesie przedsięwzięcia świadczy znacząca liczba absolwentów zatrudniona przez pracodawców po zakończeniu powiązanego z pracą dyplomową stażu.

W trakcie kolejnych wystąpień zaprezentowany został Wirtualny Kampus utworzony w Instytucie Informatyki. Jest to platforma internetowa złożona z trzech systemów: platformy e-learningowej, systemu komunikacji pomiędzy wykładowcami i studentami oraz portalu gromadzenia wiedzy. Wirtualny Kampus unowocześnił proces dydaktyczny na kierunku Informatyka oraz rozszerzył możliwości kształcenia. Obecnie na platformie e-learningowej dostępne jest ponad 100 kursów e-learningowych oraz kilkaset wpisów i artykułów dotyczących przebiegu staży i realizacji prac dyplomowych. O popularności tego rozwiązania świadczy częstość z jaką studenci odwiedzają serwisy. Sama platforma e-learningowa od początku swojego istnienia (nieco ponad rok przy liczebnosci studentów około 100) zanotowała ponad 120 tysięcy odsłon.
Podczas obrad konferencyjnych mieliśmy okazję zapoznać się z reformą systemu kształcenia wprowadzoną w Hiszpanii. Dr. Sergio Lujan-Mora zaprezentował sposób organizacji studiów pierwszego stopnia w University of Alicante. Stało się to podstawą do dyskusji na temat możliwości wprowadzenia podobnych reform na naszej Uczelni i jednoczesnego powiązania ich z pracami dyplomowymi realizowanymi wspólnie z firmami.

Podczas konferencji nie zabrakło również wystąpień przedstawicieli firm, którzy przedstawili swoją ocenę przebiegu staży oraz podzielili się własnymi doświadczeniami z opieki nad realizacją prac dyplomowych.

Konferencję zakończyły prezentacje studentów. Przedstawili oni własne prace realizowane podczas staży. Wystąpienie przygotowało również koło informatyków „Pentagon”. Jego członkowie zabrali nas na wirtualną wycieczkę po Lublinie z lat sześćdziesiątych, prezentując tym samym samodzielnie opracowaną aplikację oraz własnoręcznie wykonane trójwymiarowe wizualizacje budynków zabytkowego Lublina.

Tekst opracował: Grzegorz Kozieł

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00