Czwartek, 29 marca 2012

Nowe publikacje

Informujemy, że w biurze projektu są dostępne następujące książki opracowane w ramach projektu.

 

Dostępne tytuły:

  • Technologie MDE w projektowaniu aplikacji internetowych,
  • Metodyki zwinne wytwarzania oprogramowania,
  • Eksploatacja baz danych,
  • Matematyczne podstawy grafiki komputerowej ,
  • Systemy teleinformatyczne.


Książki są przekazywane beneficjentom projektu nieodpłatnie. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się po odbiór książek do sekretariatu Instytutu Informatyki.


Informacje o książkach oraz ich wersję elektroniczną można znaleźć pod adresami:

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00