środa, 29 lutego 2012

Komunikat

Informujemy, że prowadzimy rekrutację na zajęcia warsztatowe oraz doradztwo zawodowe.

 

Zajęcia warsztatowe „Moje dokumenty aplikacyjne”

Celem zajęć warsztatowych jest przygotowanie osób stojących przed podjęciem decyzji zawodowej do samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach

 • WARSZTAT 1
  Temat: Umiejętności miękkie w branży IT - Budowanie zespołu

  Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności pracy w zespole zadaniowym, identyfikacja pełnionej roli zespołowej oraz poznanie metod sprzyjających skutecznej pracy zespołu.
 • WARSZTAT 2
  Temat: Komunikacja interpersonalna

  Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi oraz poznanie metod i narzędzi efektywnej komunikacji.
 • WARSZTAT 3
  Temat: Moje dokumenty aplikacyjne

  Warsztat odpowie na pytania:
  - jakie są perspektywy zatrudnienia są w moim regionie, kraju, za granicą
  - jak przygotować skuteczne CV i list motywacyjny
  - czy informatykowi jest potrzebne portfolio
  - jak przekonać pracodawcę, że jestem najlepszym kandydatem.


Każdy warsztat przeznaczony jest dla 15-tu osób. Zajęcia obejmują 12 godzin;

Terminy warsztatów zostały ustalone na dni (piątki i soboty):
- Warsztat 3 - 16 i 17 marca,
- Warsztat 1 - 23 i 24 marca
- Warsztat 2 - 30 i 31 marca

Zapisy na stronie internetowej http://moodle.cs.pollub.pl/ w dniach 01 -10.03.2012 r.

O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.


Doradztwo zawodowe:

Analiza mocnych i słabych stron zawodowych

Diagnozah predyspozycji zawodowych

Opracowanie indywidualnego planu kariery zawodowej.

Doradztwo będzie przeprowadzane dla 45 osób indywidualnie dla każdej osoby w układzie: 3 godz + 1 godz. w terminie ustalonym indywidualnie przez studenta i doradcę.

Zapisy na stronie internetowej http://moodle.cs.pollub.pl/ w dniach 01 -10.03.2012 r.

Decyduje kolejność zapisów.

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00