Piątek, 16 grudnia 2011

Nowe kursy e-learningowe

Informujemy, że udostępniliśmy nowe kursy e-learningowe, które stanowią uzupełnienie oraz rozszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach stacjonarnych w ramach projektu.

 

Zapraszamy na platformę moodle.cs.pollub.pl!

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00