środa, 5 października 2011

Informacja

Przypominamy studentom biorącym udział w projekcie ANMC, że wszystkie materiały dydaktyczne opracowane w ramach projektu zostały umieszczone na platformie e-learningowej.

 

Klucz do poszczególnych materiałów można uzyskać u prowadzącego zajęcia lub administratora platformy (Magdalena Borys, m.borys.pollub.pl).

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00