Poniedziałek, 7 marca 2011

Panel dyskusyjny nr 3 - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny pt. "Problemy rynku pracy - praktyki i staże dla studentów informatyki" realizowany w projekcie "Absolwent na miarę czasu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem Projektu "Absolwent na miarę czasu" jest przygotowanie, otwarcie  i realizacja nowych specjalności na II stopniu kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz dostosowanie programów nauczania
w dziedzinie IT do potrzeb rynku pracy. W ramach projektu przeprowadzone będą praktyki
i staże dla studentów.


Spotkanie panelowe odbędzie się na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, 10 marca 2011 r. w godz. 9-13. Moderatorem panelu będzie dr inż. Wojciech Surtel, Prodziekan ds. studenckich na kierunku Informatyka. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele pracodawców - głównie z firm z branży IT z regionu Lubelszczyzny.


Program obejmuje przedstawienie projektu, charakterystykę programu praktyk i staży
a także prezentacje firm przez ich przedstawicieli (w jakim obszarze działają, jakim potencjałem dysponują). Panel zakończy się dyskusja dotyczącą możliwości i zasad realizacji praktyk i staży dla studentów w konkretnych przedsiębiorstwach.


dr inż. Wojciech Surtel – moderator panelu
Paweł Chudy – Prezes Zarządu MCSK Sp. z o.o.
dr inż. Piotr Kisała - koordynator projektu

Szkolenia

Rekrutacja

 

inst-inf@pollub.pl

    (81) 53 84 349

Biuro Projektu
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36B
20-618 Lublin

Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego.
Nr umowy UDA-POKL.04.01.01-00-421/10-00